Skanseny

Pszczyna, The Croft of the Region of Pszczyna

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

june 2009,  Fot. Joanna Kowal i Łukasz Sikorski
Creative Commons: CC BY-NC-SA