Skanseny

Szreniawa, National Museum in Szreniawa

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

july 2009,  Fot. N. Jabłońska
Creative Commons: CC BY-NC-SA