Skanseny

Szreniawa, National Museum in Szreniawa

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

january 2004,  Fot. N. Jabłońska
Creative Commons: CC BY-NC-SA