Skanseny

Zakopane, The Tatra Museum in Zakopane

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

june 2011,  Fot. A.Czyżewska
Creative Commons: CC BY-NC-SA