Skanseny

Lelis, Ethnographic Centre in Lelis

poprzednie więcej zdjęć skanseny.net
 

november 2011,  Fot. Ignacy Skwarcan, Kamila Tyniec, listopad 2011
Creative Commons: CC BY-NC-SA