Skanseny

Kolbuszowa, The Ethographic Park in Kolbuszowa

więcej zdjęć następne skanseny.net
 

may 2014,  Fot. Anna Czyżewska
Creative Commons: CC BY-NC-SA