Skanseny

Łódź, The Open Air Museum of Łódź

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

july 2009,  Fot. Marcin M. Mierzejewski
Creative Commons: CC BY-NC-SA