Skanseny

Bóbrka, The Museum of Petroleum Industry in Bóbrka

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

june 2009,  Fot. M. Zatorska
Creative Commons: CC BY-NC-SA