Skanseny

Zawoja Markowa,

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

june 2009,  Fot. A. Czyżewska
Creative Commons: CC BY-NC-SA