Skanseny

Kluki, Museum of the Slovinian Village

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

may 2006,  Fot. K. Mill
Creative Commons: CC BY-NC-SA