Skanseny

Wasilków, The Bialystok Open Air Museum

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

july 2009,  Fot. A. Piastowska
Creative Commons: CC BY-NC-SA