Skanseny

Wambierzyce, The Museum in Wambierzyce

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

july 2009,  Fot. T. Wróblewski/A. Smogorzewski
Creative Commons: CC BY-NC-SA