Skanseny

Markowa, The Markowa Village Museum

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

january 2007,  Fot. Monika Egermeier
Creative Commons: CC BY-NC-SA