Skanseny

Kluki, Museum of the Slovinian Village

poprzednie więcej zdjęć skanseny.net
 

may 2009
Creative Commons: CC BY-NC-SA