Skanseny

Sidzina, Museum of Folk Culture in Sidzina

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

october 2011,  Fot. A. Czyżewska
Creative Commons: CC BY-NC-SA