Skanseny

Zyndranowa, Open-air Museum of Lemko Culture in Zyndranowa

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

august 2011,  Fot. A. Chlebicka
Creative Commons: CC BY-NC-SA