Skanseny

Kuligów, Open Air Museum in Kuligow

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

august 2011
Creative Commons: CC BY-NC-SA