Skanseny

Konin, The Ehnographic Open Air Museum in Konin

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

june 2009,  Fot. A. Chlebicka
Creative Commons: CC BY-NC-SA