Skanseny

Białowieża, The Białowieża Open Air Museum

poprzednie więcej zdjęć następne skanseny.net
 

june 2009,  Fot. J. Jankowski
Creative Commons: CC BY-NC-SA